Przykładowe czynności wykonywane podczas przeglądów kotłowni

Jesteśmy nie tylko wykształconymi doświadczonymi automatykami, hydraulikami i elektrykami, ale posiadamy również wszelkie uprawnienia, pozwalające nam na pracę przy instalacjach elektrycznych, gazowniczych, ciepłowniczych i sanitarnych. Posiadamy nowoczesne narzędzia, współpracujemy z najlepszymi dostawcami sprzętu. Zapewniamy rzetelne i konsekwentne informacje oparte na naszym doświadczeniu i możliwościach oferowanych na rynku.

  • Kontrola sprawności działania wszystkich urządzeń zamontowanych w kotłowni, odczyty i ewentualna korekta parametrów pracy;
  • kontrola pracy silników pomp;
  • kontrola urządzeń zabezpieczających i regulacyjnych;
  • kontrola palników i oprzyrządowania zgodnie z instrukcją;
  • kontrola szczelności przewodów;
  • kontrola połączeń hydraulicznych;
  • czyszczenie i wymiana filtrów;
  • regulacja palnika i analiza składu spalin;
  • inne według potrzeb.