Kontakt

Zakład Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych ZIS-1 Spółka Jawna Dariusz Molendowski i Wspólnicy

NIP: 7740027175, REGON: 610203930,

Rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000053434

Kom..

692 481 091

Kom..

607 046 409

Addres
09-407 Płock, ul. Graniczna 5