Naszą mocną stroną jest serwis

Usługi z zakresu serwisu, konserwacji, przeglądów i robót instalacyjnych świadczymy zarówno dla instytucji publicznych, urzędów, szkół jak również dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych do zastosowań komercyjnych.
 

Współpracujemy ze spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi oraz zarządcami nieruchomościami.

 Mamy podpisanych ponad 50 stałych umów na konserwacje i utrzymanie w ruchu instalacji kotłowych i chłodniczych z Klientami indywidualnymi jak i Firmami. Właściwe utrzymanie urządzeń – przeglądy zgodne z  terminami wynikającymi z dokumentacji techniczno – ruchowej, zapewniają bezawaryjną i właściwą pracę urządzeń przez wiele lat.

Dla Klientów Indywidulanych, świadczmy usługi przeglądów okresowych urządzeń grzewczych, uruchomienia kotłowni przed sezonem grzewczym oraz stały monitoring działania instalacji.

Dla Firm świadczymy usługi utrzymania w ruchu wszelkich urządzeń grzewczych – kotłów, węzłów central grzewczych i chłodniczych. Usługi serwisowe świadczymy 24h na dobę. Ty zajmujesz się produkcją, a my utrzymujemy w ruchu twoje przedsiębiorstwo.